pic

CÁC LỖ GOLF / Tiêu chuẩn 5 gậy

“Nắm chắc & đánh thật mạnh”, đường golf này có 2 fairway rộng, nếu bóng đi nhiều về bên trái, bóng có thể bị rơi vào bẫy cát.
Cú đánh thứ 2, bạn có thể đánh chọn điểm rơi của bóng mình về bên trái.
Cú đánh tiếp theo có thể bóng rơi lên green uốn lượn, đi lên & đi xuống và không bị “nảy lên & lăn” ra khỏi green thì bạn sẽ không phải cộng thêm điểm phạt vào bảng điểm của lỗ này.