pic

CÁC LỖ GOLF / Tiêu chuẩn 3 gậy

Par 3, 200 ys từ tee xanh.
Nếu gặp gió ngược, bạn cần phải tăng số gậy đánh lên.
“Bẫy cỏ” sẽ giúp cho số điểm “tăng” lên.