pic

CÁC LỖ GOLF / Tiêu chuẩn 4 gậy

Đường gôn lên dốc - và cú đánh đầu tiên nếu không chính xác bóng sẽ rơi vào 2 bẫy cát.
Đánh gậy thứ 2 cần phải tăng thêm 1 số.
Phía sau green là khu cỏ cao, mọc tự nhiên. Rất khó thực hiện cú chip tại đây