pic

CÁC LỖ GOLF / Tiêu chuẩn 4 gậy

Đường gôn gơn sóng, mấp mô và hơi xuống dốc – đầy thách thức.
Khoảng cách đánh của gậy thứ 2 sẽ quyết định cho cú đánh tiếp theo có ở dropping zone hay không? Cú đánh xa, chính xác bằng gậy sắt hoặc gậy fairway wood lên green sẽ thể hiện khả năng chơi gôn của bạn.
Trước green là bẫy cát lớn và sâu