pic

CÁC LỖ GOLF / Tiêu chuẩn 4 gậy

Tiếp tục dog-leg về bên trái, gôn thủ đánh gậy driver xa có thể đánh tắt qua hồ nước bên trái từ khu phát bóng.
Nếu đánh bóng quá green, bóng sẽ rơi vào hồ nước.