pic

CÁC LỖ GOLF / Tiêu chuẩn 4 gậy

“Good shot” là cú đánh từ tee đi hơi lệch về bên trái của fairway.
Đường golf lên dốc nhưng cú đánh tiếp theo vẫn phải chính xác để tránh được 4 bẫy: cát, nước được bố trí bảo vệ quanh green.