pic

CÁC LỖ GOLF / Tiêu chuẩn 5 gậy

Là đường golf hấp dẫn, đòi hỏi bạn phái thực hiện cú đánh từ tee chính xác vì vị trí điểm rơi không rộng, bị giới hạn bởi bẫy cát và hồ nước.
“Draw ball” sẽ dễ có cơ hội rơi vào fairway. Và, nó tùy thuộc vào khả năng điều khiển bóng của bạn.