pic

CÁC LỖ GOLF / Tiêu chuẩn 4 gậy

Đường golf thẳng, lên dốc. Bạn phải thực hiện những cú đánh chính xác để tránh 4 bẫy cát được bố trí làm fairway hẹp lại.
Cú đánh thứ 2 phải chuẩn xác vì có 2 bẫy cát được thiết kế nắm trước green, ngăn không cho bóng của bạn có cơ hội “vào green”