pic

CÁC LỖ GOLF / Tiêu chuẩn 4 gậy

Quan sát thất kỹ đường golf và chỉ nên đánh bóng về bên phải của fairway
Cú đánh kế tiếp chỉ cần gần green, độ dốc đổ về phía sau green. Vì thế, đừng đánh bóng quá green.