pic

CÁC LỖ GOLF / Tiêu chuẩn 4 gậy

Dog-leg về bên phải, nếu bạn đánh driver tốt, bạn có thể đánh tắt qua hố cát bên phải.
Cú đánh tiếp theo nếu bóng rơi về bên trái gần lên tới green cho thấy khả năng chọn điểm rơi tuyệt vời của bạn.