pic

CÁC LỖ GOLF / Tiêu chuẩn 4 gậy

Điểm rơi của gậy đánh đầu tiên phải là bên phải của fairway.
Cú đánh tiếp theo về phía green, nếu bóng ‘nảy & lăn” sẽ có cơ hội “on green”
Điểm “birdie” trong tay bạn.